3. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu

Grubumuzun 3. bilimsel etkinliği 3. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, “Denge Bozukluklarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” teması ile 9-10 Nisan 2015 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ev sahipliğinde yaklaşık 300 katılımcı ile gerçekleşmiştir.

Sempozyum 3 afiş

program1 kucuk

program2 kucuk

The third scientific activity of our group “3rd Neurological Physiotherapy Symposium” was held between 9-10 April 2015, with the theme of “Balance Disorders in Physical Therapy and Rehabilitation” hosted by Gazi University Faculty of Health Science, Physiotherapy & Rehabilitation Department, with aproximately 300 participants.