Türkiye Fizyoterapistler Derneği
Nörolojik Fizyoterapi Grubu

Nörolojik Fizyoterapi Grubu; nöroloji ve nörobilim ile ilgilenen ve Nörolojik Fizyoterapi alanında çalışan fizyoterapistlerin oluşturduğu ulusal bir gruptur.

Nörolojik Fizyoterapi Grubu, World Confederation for Physical Therapy (WCPT)’nin üyesi olan Türkiye Fizyoterapistler Derneği çatısı altında 25 Kasım 2011 tarihinde kurulmuştur. Grup çalışmalarını WCPT’nin alt grubu “International Neurological Physical Therapy Association (INPA)” ile iş birliği içinde sürdürmektedir.

Nörolojik Fizyoterapi Grubu, Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında kanıta dayalı uygulama, eğitim ve araştırmaları yaygınlaştırmak, ulusal ve uluslararası mesleki ilişkileri güçlendirmek, rehabilitasyon ekibinin diğer disiplinleri ile iletişimi geliştirmek, nörolojik hastalıkların rehabilitasyonuna ilgi gösteren fizyoterapistleri sosyal ve bilimsel ortamlarda bir araya getirebilmek amacı ile oluşturulmuştur.

Nörolojik rehabilitasyon alanında bilgi ve fikirleri paylaşmak, ulusal/uluslararası kongre/sempozyumlarda görev almak, sağlık alanında faaliyet gösteren diğer topluluklarla nörolojik fizyoterapi entegrasyonunu sağlamak, nörolojik hastalıklar açısından toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, klinik pratik kılavuzlar hazırlamak, sosyal ve sanatsal organizasyon hazırlamak grubun öngörülen çalışma hedefleri arasında yer almaktadır.

Nörolojik Fizyoterapi Grubu Yönetim Ekibi