Nörolojik Fizyoterapi Çalıştayı

Nörolojik Fizyoterapi Çalıştayı

14 Aralık 2018 

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Nörolojik Fizyoterapi Grubu ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı işbirliği ile İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde  14 Aralık 2018 tarihinde Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında eğitim ve ulusal araştırmaların tartışıldığı Nörolojik Fizyoterapi Çalıştayı 52 fizyoterapist ve 109 son sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın ilk iki oturumunda Türkiye genelindeki üniversitelerde Nörolojik Rehabilitasyon alanında yapılmış olan lisansüstü tezlerin sunumu gerçekleştirilmiş ve tartışılmıştır. Son oturumunda ise “Nörolojik Rehabilitasyon, Nöroşirurjik Rehabilitasyon, Nörofizyolojik Yaklaşımlar Lisans Dersleri Kapsamında Anlatılan Konular”, “Lisans ve Lisansüstü Eğitimde Klinik Pratik Uygulamalar” ve “Nörolojik Fizyoterapi Alanında Yapılacak Araştırmalarda Kalitenin Arttırılması” ile ilgili üç çalışma grubu oluşturularak fikir alışverişinde bulunulmuş ve ortak kararlar alınmıştır.

            Lisans dersleri kapsamında anlatılan konuların çalıştaya katılan üniversiteler genelinde benzer olduğuna, Nörofizyolojik Yaklaşımlar ile ilgili tüm okullarda bu ders kapsamında anlatılması gereken ortak konu içeriğinin oluşturulmasına vurgu yapılmıştır.

Lisans eğitiminde klinik pratik uygulamalar kapsamında öğrencilerin staj yapacakları ünitelerin özellikleri, staj süresi staj gruplarındaki maksimum öğrenci sayısı, staj defteri ve süpervizör deneyimi ile ilgili optimal kriterler tartışılmıştır. Lisansüstü eğitimde klinik pratik uygulamalar kapsamında ise öğrencilerin en az 2 yıllık deneyiminin olması ve alanla ilgili eğitimlere ve kurslara katılmış olması gerekliliği sonucuna varılmıştır.

Nörolojik fizyoterapi eğitiminde ve yapılacak araştırmalarda kalitenin arttırılması için multidisipliner çalışma ortamının sağlanması, çok merkezli çalışma bilincinin oluşturulması, proje bazlı öğrenme stratejilerinin geliştirilmesi ve yapılan tez çalışmalarının yayına dönüştürülmesinin teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır.

Çalıştaya katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Nörolojik Fizyoterapi Grubu